Centrum Integracji Społecznej w Krośnie

Czym jest CIS w Krośnie? Jest to jednostka podległa Gminie Miasto Krosno, która zajmuje się aktywizacją zawodową
i społeczną mieszkańców Krosna, poszukujących wsparcia w znalezieniu zatrudnienia.


Działania Centrum skierowane są do osób, które z różnych przyczyn mają trudności ze znalezieniem pracy i posiadają status osoby długotrwale bezrobotnej i/lub niepełnosprawnej.

Aby stać się uczestnikiem, trzeba:

  • złożyć w CIS wniosek własny lub
  • uzyskać skierowanie z PUP w Krośnie lub
  • uzyskać skierowanie z MOPR w Krośnie.

Maksymalny okres uczestnictwa wynosi 12-18 miesięcy, podczas których uczestnicy pracują w ramach praktyk zawodowych i biorą udział w szkoleniach. Zajęcia realizowane są od poniedziałku do piątku, przez 6 do 8 godzin dziennie.

Czym zajmuje się Centrum?

Pomaga odnaleźć uczestnikom swoją ścieżkę zawodową i miejsce na rynku pracy, wzmacnia naturalny potencjał
i umiejętności oraz wspiera w nabywaniu nowych kwalifikacji.

Wspólnie z uczestnikami kadra CIS, złożona z doradcy zawodowego, psychologa, pracownika socjalnego i instruktora zawodu pracuje nad tymi trudnościami, które wpłynęły na brak pracy lub innymi kwestiami, mającymi znaczenie przy podejmowaniu zatrudnienia.

W trakcie uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej w Krośnie podpisywany jest tzw. Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego – rodzaj wspólnej umowy,w której określane się działania, niezbędne dla danej osoby, aby mogła aktywnie zmieniać swoją sytuację na rynku pracy.


Jesteśmy organizacją mocno zakorzenioną w lokalnej społeczności, współpracujemy
z krośnieńskimi instytucjami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. 


Krótki film o tym czym zajmuje się CIS Krosno


Skip to content