Działalność CIS Krosno Integracja społeczna Klub Seniora "Ogród Inspiracji" Szkolenia

Pracowity marzec – szkolenia, konferencje, spotkania

Marzec 20, 2019

Tyle się u nas dzieje ciekawych rzeczy! Wraz z powiewem nadchodzącej wiosny przypłynęły entuzjazm i energia do działania, więc aż chce się więcej. Cały czas szukamy i korzystamy z najróżniejszych możliwości i sposobów na zwiększenie kompetencji nas wszystkich – uczestników, seniorów, pracowników, a także na włączenie ekonomii społecznej w naszym rozumieniu w szereg różnych inicjatyw w naszym mieście i regionie!

 Już 1 marca dowiedzieliśmy się o ciekawej inicjatywie, na którą na pewno będziemy się przygotowywać. Kierownik CIS ze spotkania zarządu Podkarpackich sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej, moderowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie przywiózł wiadomość, że to województwo podkarpackie będzie w tym roku gospodarzem Forum Inicjatyw Lokalnych Polski Wschodniej! Już we wrześniu tego roku (mamy trochę czasu na przygotowania) wspólnymi siłami przyjmiemy na naszym pięknym Podkarpaciu blisko 150 gości z województw: podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Podmioty ekonomii społecznej z naszego terenu będą prowadziły przez trzy dni trwania Forum najróżniejsze prelekcje, moderowane spotkania i przy okazji prezentowały całe, szerokie spektrum naszej działalności, związanej z ekonomią społeczną i inicjatywami lokalnymi.

Logo Forum Inicjatyw Lokalnych Polski Wschodniej 2018

Kilka dni później, 7 marca, odbyło się spotkanie z przedstawicielami współpracującego z nami Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie, którzy w ramach projektu „Społecznie zorganizowani” będą już w marcu rekrutować na terenie Krosna organizatorów społecznych – osoby, które poprzez rozległą sieć kontaktów społecznych w swoim sąsiedztwie i otoczeniu będą działały na rzecz realizacji rozmaitych inicjatyw społecznych. A tych na pewno jako CIS będziemy wspomagać!

W dniach 15-16 marca odbyły się kolejne warsztaty z doradcą z Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle, które związane są z powstaniem Klastra Ekonomii Społecznej na terenie powiatów krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego. Podmioty zrzeszone w Klastrze będą wspierać się wzajemnie w działaniach, a z perspektywy CIS otworzą się z pewnością nowe, ciekawe możliwości praktyk zawodowych dla naszych uczestników w spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych, a także możliwości wizyt studyjnych i spotkań z ciekawymi osobami, które te podmioty tworzyły!

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że już w II połowie marca wystartuje kolejna edycja Programu Grantowego POWES, w ramach której czeka na nas dużo możliwości zarówno w zakresie szkoleń, jak i wizyt studyjnych. Ostrzymy sobie zęby na Bałtów… 😀 Powiązane to będzie z realizacją przy współpracy z POWES doradztwa indywidualnego dla naszych uczestników wraz ze szkoleniem na temat zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych w kwietniu i maju tego roku.

19 marca zbiegły się aż trzy wydarzenia!

Pracownicy CIS wzięli udział w konferencji w ramach projektu „Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej”, realizowanego przez Fundację Antoniego Kamińskiego Educare et Servire z Dębicy – w ramach projektu i wraz z innymi bratnimi CIS-ami będziemy testować i przekazywać informacje zwrotne o portalu e-learningowym neetaktywizacja.pl, który zawiera ciekawe informacje z punktu widzenia osób biernych zawodowo i edukacyjnie do 29 roku życia, a także ścieżki diagnozujące kompetencje i możliwości zawodowe z uwzględnieniem ścieżki reintegracji społecznej i zawodowej. Zacieramy ręce w gotowości do wspólnej z CIS-ami fazy testów tego narzędzia, które z pewnością przyda nam się w naszej codziennej pracy!

Drugim wydarzeniem było rozpoczęcie przez grupę 10 uczestniczek trzydniowego szkolenia „Opiekun seniora”, uprawniającego do pracy w charakterze opiekuna osoby starszej. Dzięki szkoleniu, w połączeniu z realizowanymi praktykami zawodowymi, panie przygotują się do pracy z osobami starszymi w różnego typu placówkach oraz w ramach usług opiekuńczych. Szkolenie realizuje Szkoła Eureka z Rzeszowa. 

Trzecim wydarzeniem było spotkanie integracyjne naszych seniorek z Klubu Seniora „Ogród Inspiracji”, połączone z prelekcją na temat zdrowego żywienia, przeprowadzoną przez pracownika Projektu Zdrowie. W spotkaniu wzięło udział 11 seniorek, które chętnie wymieniały się różnymi spostrzeżeniami na temat odżywiania i zdrowego stylu życia.

W nadchodzących dniach nie zabraknie jeszcze innych wydarzeń – już w sobotę, 23 marca, od godziny 15:00 planujemy integrację międzypokoleniową przy grach planszowych z GraTy, a wieczorem wraz z naszymi uczestnikami w ramach działalności animacyjnej i kulturalnej weźmiemy udział w spektaklu teatralnym „Szalone nożyczki” w RCKP. W przyszłym tygodniu dla grupy seniorów zgłoszonej przez Krośnieńską Radę Seniorów rozpocznie się kurs komputerowy, i odbędą się dyżury informacyjne związane z rekrutacją Organizatorów Społecznych dla miasta Krosna.

To się nazywa pozytywna motywacja do życia, pracy i działania! 😀

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply Michalina Filipczak Marzec 22, 2019 at 6:47 am

    Cieszę się dużą aktywnością CISU. Bardzo pochwalam działania integracyjne, przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży, tworzenie przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych i dbałość o seniorów. Konieczne jest zmobilizowanie INFOSENIORA do pełnienia funkcji medium pozyskującego i przekazującego kluczowe informację dla seniorów. Gdyby instytucje od lat z urzędu powołane do zadań społecznych wykonywały swoją pracę rzetelnie i zgodnie z aktualnymi potrzebami np. MOPS, Centrum Pomocy Rodzinie, Urząd Pracy, Rada Seniorów, UTW itd , to sprawy społeczne w Krośnie byłyby rozwiązywane kompleksowo. życzę powodzenia i wytrwałości.

  • Leave a Reply