Strukturę organizacyjną zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Centrum Integracji Społecznej w Krośnie tworzą:

  • kierownik – Laura Starowiejska
  • główny księgowy – Marlena Burger
  • pracownik socjalny – Sylwia Kopacz
  • instruktor zawodu – Renata Lipińska – Kościółko, Sylwia Kubal, Sylwia Kopacz
  • psycholog terapeuta / doradca zawodowy – Magdalena Matyga
  • informatyk – Bartosz Wilk
  • inspektor ochrony danych osobowych – Piotr Wilusz