Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, realizowany dla mieszkańców miasta Krosna do dnia 31.12.2022 r. przez Gminę Miasto Krosno – Centrum Integracji Społecznej w Krośnie.

Udział w programie jest BEZPŁATNY! Program finansowany jest w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego.

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu w 2022 r. wynosi 264.384,00 zł

Jest to program wsparcia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej.

Program zgodnie ze swoimi celami zapewnia:

  • czasowe odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację,
  • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej.

Link do szczegółowego opisu Programu: KLIKNIJ

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Z programu skorzystają w 2022 roku członkowie rodzin lub opiekunowie 27 osób niepełnosprawnych, w tym 7 dzieci. Program jest adresowany do mieszkańców miasta Krosna, w szczególności do opiekunów osób, które:
1) mają niepełnosprawną sprzężoną (złożoną),
2) wymagają wysokiego poziomu wsparcia,
3) stale przebywają w domu (nie korzystają na co dzień z ośrodków wsparcia lub placówek pobytu całodobowego).

Opieka wytchnieniowa to nie usługa opiekuńcza.

W ramach opieki wytchnieniowej są świadczone czynności pomocnicze, które wymagają obecności opiekuna w miejscu świadczenia opieki podczas nieobecności opiekuna / członka rodziny osoby niepełnosprawnej. Nie są świadczone czynności wiążące się z utrzymaniem porządku, zakupami, załatwianiem spraw wymagających pozostawienia osoby niepełnosprawnej i wyjścia poza miejsce świadczenia opieki, chyba że w towarzystwie i do pomocy osobie niepełnosprawnej.

Opieka wytchnieniowa realizowana jest jako „zastępstwo” opiekuna na czas załatwienia przez niego spraw życiowych i bytowych (przebywanie wraz z osobą niepełnosprawną i odpowiednie do jej potrzeb zajęcia, podanie zaplanowanego na dany czas posiłku, przypilnowanie podania leków o określonej porze, wykonanie podstawowych zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych, zadbanie o komfort i bezpieczeństwo w czasie nieobecności opiekuna).

Realizator Programu w zakresie organizacji i świadczenia usług opieki wytchnieniowej, wyłoniony zostanie w przetargu.

KLIKNIJ – Kto kwalifikuje się do udziału w Programie?

KLIKNIJ – Oferta wsparcia dla członków rodziny / opiekunów niepełnosprawnego dziecka do 16 r. ż., w tym z powodu spektrum autyzmu lub niepełnosprawności intelektualnej

KLIKNIJ – Oferta wsparcia dla członków rodziny / opiekunów osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub niepełnosprawnego dziecka do 16 r. ż. o obniżonym stopniu samodzielności

KLIKNIJ – Informacje o kadrze realizującej usługi opieki wytchnieniowej

KLIKNIJ – Aktualności dotyczące realizacji Programu

Więcej informacji o programie pod numerem telefonu 601 395 207

lub osobiście w:

  • Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Krośnie przy ul. A. Mickiewicza 31 (nad Apteką Słoneczną – 2 i 3 piętro)
  • prowadzonym przez CIS Dziennym Klubie Seniora „CAFFE 60+” przy ul. Ks. S. Decowskiego 46 (budynek Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance – parter)

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Krośnian do udziału w programie!

Skip to content