Działalność CIS Krosno

Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej

Maj 19, 2019

Miło nam pochwalić się, że 16 maja 2019 r. w Muszynie weszło w życie Porozumienie Partnerstwa Lokalnego Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej, dzięki któremu 32 podmioty (przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego), a w praktyce nawet o wiele więcej (ponieważ w klastrze są Lokalne Grupy Działania, skupiające kolejnych kilkadziesiąt podmiotów) wyraziły wolę ścisłej współpracy i wspólnego działania.

O co chodzi w Klastrze? Przede wszystkim o to, by ekonomia społeczna na terenie Krosna, powiatu krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego zaistniała mocno w publicznej świadomości, wspólnie realizowała wiele ciekawych działań, a podmioty wspierały się wzajemnie w działalności – zarówno tej społecznej, jak i gospodarczej.

Ideą Karpackiego Klastra Ekonomii Społecznej jest współdziałanie w wielu obszarach i łączenie różnorodnych usług, by podmiotom z klastra i lokalnym społecznościom z nimi związanym żyło się lepiej, by mieli pracę, łatwiejszy dostęp do profesjonalnych szkoleń, usług, księgowości i ogólnego wsparcia w codziennej działalności i organizacji nowych miejsc pracy.

Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej zostanie niebawem zarejestrowany w formie fundacji osób prawnych, dzięki czemu sam będzie mógł aplikować o środki na realizację projektów i zadań dla swoich członków i podmiotów z nimi związanych.

Centrum Integracji Społecznej w Krośnie bardzo aktywnie brało udział w przygotowaniu podstaw jego funkcjonowania i w jego powstaniu, teraz pozostaje nam liczyć na pozytywną opinię Rady Miasta Krosna w zakresie przystąpienia do niego, kiedy Klaster zostanie oficjalnie zarejestrowany jako fundacja. Razem możemy więcej!

Porozumienie Partnerstwa Lokalnego Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej zawarte zostało w związku z prężnym działaniem Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Jaśle, które zorganizowało trzy interdyscyplinarne spotkania międzypowiatowe w Muszynie oraz cykl szkoleń ze specjalistą z branży ekonomii społecznej, p. Mariuszem Andrukiewiczem, który towarzyszył nam praktycznie na każdym etapie jego tworzenia i wspierał swoją fachową wiedzą.

EDIT: 18.06.2019 r. Fundacja Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej już działa – kkes.pl

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply