Poniżej zamieszczamy wymagane przepisami prawa informacje i sprawozdania finansowe dotyczące działalności Centrum Integracji Społecznej w Krośnie (na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości):

 • Wprowadzenie do bilansu za 2018 rok – PLIK
 • Bilans jednostki za 2018 rok – PLIK
 • Rachunek zysków i strat za 2018 rok – PLIK
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok – PLIK
 • Wprowadzenie do bilansu za 2019 rok – PLIK
 • Bilans jednostki za 2019 rok – PLIK
 • Rachunek zysków i strat za 2019 rok – PLIK
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok – PLIK
 • Wyciąg z informacji dodatkowej za 2019 rok – PLIK
 • Wprowadzenie do bilansu za 2020 rok – PLIK
 • Bilans jednostki za 2020 rok – PLIK
 • Rachunek zysków i strat za 2020 rok – PLIK
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok – PLIK
 • Wyciąg z informacji dodatkowej za 2020 rok – PLIK
 • Wprowadzenie do bilansu za 2021 rok – PLIK
 • Bilans jednostki za 2021 rok – PLIK
 • Rachunek zysków i strat za 2021 rok – PLIK
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok – PLIK
 • Wyciąg z informacji dodatkowej za 2021 rok – PLIK
Skip to content