Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie reintegracji zawodowej osób bezrobotnych uczestniczących w programie Centrum Integracji Społecznej w Krośnie.

 

Zleceniodawcą może być każdy – firma prywatna, instytucja państwowa, a także osoba fizyczna. 

 

Jako partner CIS:

 1. otrzymujesz możliwość poznania i wypróbowania naszych uczestników w ramach praktyk zawodowych jako potencjalnych nowych pracowników bez konieczności deklarowania późniejszego zatrudnienia;
 2. nie płacisz wynagrodzenia, składek ZUS itp. (uczestnicy otrzymują świadczenie wraz z pochodnymi, wypłacane przez CIS);
 3. nie wysyłasz na badania lekarskie oraz szkolenie BHP (wszystko to zapewnia CIS);
 4. krótko mówiąc – bez niepotrzebnych zobowiązań sprawdzasz, na ile odpowiada Ci dana osoba jako pracownik.


Zleceniodawca na wykonanie danej usługi zawiera umowę z Centrum Integracji Społecznej i ponosi koszty związane tylko z jej wykonaniem. Uzyskany dochód w całości przeznaczony jest na cele statutowe Centrum.

 

Jak się to odbywa?

 1. Bezpłatna praktyka zawodowa przez okres około 1-2 tygodni – weryfikacja możliwości danej osoby i jej odnalezienia się na stanowisku pracy przez 4 dni w tygodniu od 6 do 8 godzin dziennie, a następnie
 2. Odpłatna umowa z CIS w Krośnie na realizację określonej pracy (w formie zakupu usługi od CIS) na dowolny, odpowiadający Ci okres czasu (max. 18 mies.), przez 4 dni w tygodniu od 6 do 8 godzin dziennie przy określonej, bardzo konkurencyjnej stawce godzinowej. Koszt zakupu takiej usługi od CIS stanowi zwykle niecałe 60% wydatków, które musiałbyś ponieść przy proporcjonalnym zatrudnieniu pracownika na etat lub zlecenie!

Jeśli będziesz zainteresowany faktycznym zatrudnieniem danej osoby jako własnego pracownika na pełny etat, to po 6 miesiącach jej uczestnictwa w CIS, przy zatrudnieniu na okres min. 1 roku możesz uzyskać refundację części jej wynagrodzenia ze środków Funduszu Pracy.

 

 

W ramach Centrum Integracji Społecznej w Krośnie prowadzimy warsztat ogólnousługowy, który świadczy szeroki wachlarz usług. Odpowiednio przeszkoleni uczestnicy solidnie wykonają powierzone im zadania, w tym:

 

Usługi porządkowe

 • sprzątanie obiektów biurowych,
 • sprzątanie hal i magazynów,
 • sprzątanie klatek schodowych i osiedli,
 • sprzątanie budowlane i pobudowlane,
 • utrzymywanie czystości w obiektach użytkowych,
 • sprzątanie mieszkań i posesji

 

Usługi w gastronomii

 • przygotowywanie materiałów gastronomicznych do sporządzania posiłków,
 • przygotowywanie posiłków w ramach menu,
 • prace pomocnicze w kuchni,
 • przygotowywanie posiłków do wydania,
 • wypiek ciast, przygotowywanie do wydania

 

Usługi gospodarcze

 • prace wytwórcze na halach produkcyjnych,
 • prace pomocnicze na halach produkcyjnych

 

Usługi pomocnicze

 • kasjer – sprzedawca,
 • magazynier, rozkładanie towarów,
 • recepcjonista,
 • pracownik poczty, ekspedytor,
 • pomoc administracyjna (kadry, księgowość)

 

Rodzaj świadczonych usług w danym czasie zależy od kwalifikacji uczestników Centrum Integracji Społecznej i ich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, wobec czego możliwe jest poszerzenie zakresu świadczonych usług w zależności od potrzeb Zleceniodawcy. 

 

Ponadto, Centrum Integracji Społecznej w Krośnie prowadzi warsztat opiekuńczy, obejmujący:

 • opiekę nad osobami w wieku 60+, w tym z różnymi postaciami demencji w Dziennym Klubie Seniora „CAFFE 60+”
 • opiekę nad osobami wymagającymi pomocy w wykonywaniu codziennych czynności
 • zapewnienie zajęć terapeutycznych, mających na celu podtrzymanie aktywności seniora i rozwijanie jego zainteresowań
 • kontakt z osobami starszymi w formie dostosowanej do ich potrzeb,
 • opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w placówkach opiekuńczych na terenie miasta Krosna,
 • opiekę nad osobami potrzebującymi w ramach usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania tej osoby

 

Kolejną działalnością, wdrożoną przez Centrum Integracji Społecznej w Krośnie jest warsztat animacji kulturalnej, obejmujący:

 • prowadzenie Klubu Seniora „Ogród Inspiracji
 • zapewnienie różnorodnej oferty zajęć aktywizujących i rozrywkowych, mających na celu podtrzymanie aktywności seniora i rozwijanie jego zainteresowań
 • kontakt z osobami starszymi w formie dostosowanej do ich potrzeb
 • terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych
 • opieka nad dziećmi w żłobku i przedszkolu

 

ZAPEWNIAMY ATRAKCYJNE CENY USŁUG I MOŻLIWOŚĆ ICH NEGOCJACJI.

                                                                             

Skip to content