Działanie CIS opiera się na planowaniu i organizowaniu różnych zajęć dla uczestników. Patrząc ogólnie, są one pogrupowane w obszary tematyczne, służące wzmocnieniu danej osoby na rynku pracy:

  • Poznaj siebie i swoje możliwości – ciekawe szkolenia z psychologiem
  • Odśwież reguły rynku pracy – szkolenia i warsztaty z doradcą zawodowym
  • Korzystaj z komputera i Internetu – kurs komputerowy z uwzględnieniem umiejętności niezbędnych na rynku pracy
  • Zdobądź nowe kwalifikacje i umiejętności – szkolenia i kursy zawodowe
  • Naucz się ciekawych rzeczy – szkolenia tematyczne, spotkania z inspirującymi osobami
  • Wypracuj sobie markę i doświadczenie – praktyki zawodowe w różnych firmach, przedsiębiorstwach, instytucjach
  • Zintegruj się z innymi – wspólne wyjścia, spotkania i wycieczki integracyjne

Po zakończeniu uczestnictwa w CIS docelowo uczestnik powinien podjąć pracę – i jak pokazują nasze statystyki, w ogromnej większości to się udaje. Powiatowy Urząd Pracy może skierować też uczestnika do pracy u pracodawcy na zasadzie tzw. zatrudnienia wspieranego. Pracodawca zobowiązuje się wtedy do zatrudnienia skierowanego absolwenta CIS przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a w zamian otrzymuje ze środków Funduszu Pracy częściową refundację jego wynagrodzenia. Uczestnik może też założyć własną działalność gospodarczą lub zostać członkiem spółdzielni socjalnej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z Regulaminem Uczestnictwa w CIS w Krośnie – link pdf

Skip to content