Aby zostać uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w Krośnie:

Krok I – Poznaj ofertę programu Centrum. 

Krok II – Odpowiedz sobie na pytanie czy zgodnie z ustawą jesteś osobą:

  1. bezrobotną, w tym długotrwale (bez prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych)
  2. i/lub niepełnosprawną (bez prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy)

 

Krok III – Zgłoś się na wstępną rozmowę kwalifikacyjną do siedziby Centrum. Porozmawiamy i pomożemy wypełnić odpowiednie dokumenty.

– wniosek o skierowanie do uczestnictw: pobierz: A2. wniosek własny kandydata CIS

 

Skip to content