Uchwała Nr XLVI/919/13 – utworzenie jednostki i nadanie statutu
Uchwała Nr LII/1157/14 – zmiana statutu
Uchwała Nr XXVII/533/16 – zmiana statutu
Uchwała Nr XLVIII/999/17 – zmiana statutu i siedziby
Zarządzenie Nr 1008/14 – Regulamin Organizacyjny
Zarządzenie Nr 520/16 – zmiana Regulaminu Organizacyjnego
Zarządzenie Nr 999/17 – zmiana Regulaminu Organizacyjnego