Browsing Category

Integracja społeczna

Integracja społeczna

Zorganizuj swoją społeczność – rozpoczęła się rekrutacja Organizatorów Społecznych

Marzec 20, 2019

Jest Ci bliskie to, co dzieje się w Twoim sąsiedztwie?
Chcesz aktywnie włączyć się w zmianę w najbliższym otoczeniu?

Masz okazję dołączyć do pierwszej w Krośnie grupy osób przygotowanych do pracy w formule Organizowania Społeczności, wzorowanej na brytyjskim rozwiązaniu. W okresie od maja do grudnia 2019 roku możesz nie tylko dowiedzieć się jak rozpoznawać lokalne potrzeby, słuchać ludzi i motywować ich do wspólnego działania, ale także sprawdzić się w zupełnie nowej roli.

Z pewnością wielu z nas potrafi bez dłuższego namysłu wskazać lokalnych liderów czy animatorów, którzy działając w różnych organizacjach lub gremiach starają się wpływać na kierunki rozwoju małych społeczności. Ich rola jest jednak odmienna od roli Organizatorów Społecznych. Rolą Organizatorów nie jest bowiem zrealizowanie zadania,wdrożenie inicjatywy czy skonsultowanie planowanych działań. Celem i istotą pracy Organizatora Społecznego jest stopniowe pobudzenie lokalnej społeczności do działania w sferach i tematach, które są dla niej szczególnie ważne.

Wiele osób nie utożsamia się ze swoim miejscem zamieszkania, niektórzy zamykają się szczelnie w swoich domach nie chcąc mieć nic wspólnego z mijanymi codziennie sąsiadami, inni z kolei są spragnieni kontaktu z drugim człowiekiem, ale czują się kompletnie zapomniani i pomijani przez współmieszkańców, sami bojąc się nawiązać kontakt.  Potrzebna jest iskra, która rozbudzi gotowość do działania. Potrzebni są Organizatorzy Społeczni, którzy wykonają pierwszy krok – zapukają do drzwi sąsiada.

Hasło klucz stanowi w tym przypadku zmiana. Zmiana, która skłania ludzi do deklaracji: zależy mi na tym, aby moje najbliższe otoczenie było miejscem, w którym dobrze mi się mieszka, żyje,rozwija oraz chcę i mogę coś zrobić w tym kierunku. Organizator Społeczny ma za zadanie wesprzeć społeczność w osiągnięciu tej zmiany. Wychodzi więc do ludzi, dociera do ich domów, zbiera informacje o potrzebach i problemach, łączy wokół wspólnych spraw oraz pasji i wreszcie – pomaga w stworzeniu wspólnych pomysłów i realizacji inicjatyw. Wszystko zaczyna się od pukania do drzwi (ang. Door-knocking) – i choć z boku może przypominać to akwizycję, cel jest dokładnie odwrotny: otrzymanie od ludzi informacji o tym, czego chcą i czego potrzebują.

Praca ta, choć na początku ma charakter wolontariatu (docelowo może przyjąć formę zatrudnienia), wymaga dłuższego zaangażowania, by zobaczyć rzeczywiste rezultaty przemiany lokalnej społeczności. Pobudzanie aktywności wiąże się ze zmianą postaw – a o takie zmiany najtrudniej. Organizowanie Społeczności, które ma wieloletnią historię i z powodzeniem wdrażane jest w Wielkiej Brytanii i innych krajach, ma teraz szansę zaistnieć i zakorzenić się w polskich miastach. Jest to możliwe w ramach projektu „Społecznie Zorganizowani”, realizowanego przez krakowskie Centrum Doradztwa Strategicznego s.c., wraz z Fundacją British Council i brytyjskim partnerem Community Organisers Ltd..
Projekt „Społecznie Zorganizowani” ma na celu nie tylko przygotowanie osób, które poprzez swoje zaangażowanie i aktywność pobudzą lokalne inicjatywy odpowiadające potrzebom mieszkańców, ale także wyposaży je w niezbędne kompetencje do działania oraz zapewni stałe doradztwo w organizowaniu społeczności. Doświadczenia brytyjskie są obiecujące. W Wielkiej Brytanii do 2015 roku z organizowania społeczności przeszkolono już ok. 5 tysięcy osób, spośród których 500 na stałe przyjęło funkcję Organizatora Społecznego. W efekcie ich działań mieszkańcy mniejszych i większych miejscowości zorganizowali się, by wspólnie rozwiązać trapiące ich problemy i przeobrażać pomysły w realne działania na rzecz lokalnej społeczności. Od dbania o czystość otoczenia, przez lobbowanie za przywróceniem linii autobusowej, po organizację dużych integrujących koncertów. 

Bazujący na doświadczeniach brytyjskich proces organizowania społeczności chcemy  wdrożyć w dwóch polskich miastach – Krośnie i Przemyślu. Osoby zainteresowane pełnieniem roli Organizatora Społecznego serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie! W jego ramach oferujemy proces szkoleniowy i wizytę studyjną w Wielkiej Brytanii, które pozwolą przygotować się do działania jako Organizator Społeczny w swoim najbliższym otoczeniu. Na kolejnych etapach zapewnimy każdemu uczestnikowi projektu wsparcie (organizacyjne, techniczne) oraz doradztwo towarzyszące na każdym etapie podejmowanych działań z zakresu organizowania społeczności.

Jeżeli czujesz, że mógłbyś wziąć udział w projekcie, pobierz i wypełnij formularz rekrutacyjny, dostępny na stronie: www.cds.krakow.pl/organizatorzy_rekrutacja. Zapoznaj się z również z pozostałymi udostępnionymi załącznikami. Osoby, które spełnią przedstawione w regulaminie kryteria zostaną zaproszone na rozmowę. Spośród kandydatów 6 osób zostanie Organizatorami Społecznymi w ramach pilotażu w Krośnie. Po szkoleniu we współpracy z miejskimi instytucjami i organizacjami powstanie Indywidualny Plan Organizatora Społecznego, czyli dokument zawierający zasady pracy, jej wymiar, powiązanie z innymi organizacjami itd. Realizacja tego planu zacznie się w sierpniu 2019 – kiedy to Organizatorzy Społeczni wyjdą do swojej najbliższej społeczności, by porozmawiać z mieszkańcami, poznać ich sytuację, połączyć wokół wspólnych spraw i doprowadzić do lokalnych przedsięwzięć.

Do wspólnej pracy zapraszamy przedstawicieli społeczności, działaczy organizacji pozarządowych, aktywistów lokalnych i wszystkich, którym sprawy własnego otoczenia leżą na sercu. Terenem pracy Organizatora Społecznego będzie wybrany fragment obszaru rewitalizacji, który obejmuje w Krośnie dzielnice: Polanka, Śródmieście oraz osiedla: Tysiąclecia, Południe.

Dyżur informacyjny odbędzie się:
– 27.03.2019 r. w godz. 15:00-19:00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Grodzka 10 (w części, gdzie świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna)
– 28.03.2019 r. w godz. 9:00-13:00 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza,ul. Kolejowa 1, sala nr 4 (sala spotkań Klubu Seniora „Czerwone Jabłuszko”)

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z Liderem Projektu:

Projekt „Społecznie Zorganizowani– model uruchamiania lokalnej aktywności i rewitalizacji społecznej oparty o ideę Community Organising” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3.Współpraca ponadnarodowa.

Realizatorem projektu jest Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J.Szymańska, M. Widuch – lider projektu, Fundacja British Council – partner krajowy oraz Community Organisers Ltd. – partner zagraniczny.

Działalność CIS Krosno Integracja społeczna Klub Seniora "Ogród Inspiracji" Szkolenia

Pracowity marzec – szkolenia, konferencje, spotkania

Marzec 20, 2019

Tyle się u nas dzieje ciekawych rzeczy! Wraz z powiewem nadchodzącej wiosny przypłynęły entuzjazm i energia do działania, więc aż chce się więcej. Cały czas szukamy i korzystamy z najróżniejszych możliwości i sposobów na zwiększenie kompetencji nas wszystkich – uczestników, seniorów, pracowników, a także na włączenie ekonomii społecznej w naszym rozumieniu w szereg różnych inicjatyw w naszym mieście i regionie!

 Już 1 marca dowiedzieliśmy się o ciekawej inicjatywie, na którą na pewno będziemy się przygotowywać. Kierownik CIS ze spotkania zarządu Podkarpackich sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej, moderowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie przywiózł wiadomość, że to województwo podkarpackie będzie w tym roku gospodarzem Forum Inicjatyw Lokalnych Polski Wschodniej! Już we wrześniu tego roku (mamy trochę czasu na przygotowania) wspólnymi siłami przyjmiemy na naszym pięknym Podkarpaciu blisko 150 gości z województw: podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Podmioty ekonomii społecznej z naszego terenu będą prowadziły przez trzy dni trwania Forum najróżniejsze prelekcje, moderowane spotkania i przy okazji prezentowały całe, szerokie spektrum naszej działalności, związanej z ekonomią społeczną i inicjatywami lokalnymi.

Logo Forum Inicjatyw Lokalnych Polski Wschodniej 2018

Kilka dni później, 7 marca, odbyło się spotkanie z przedstawicielami współpracującego z nami Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie, którzy w ramach projektu „Społecznie zorganizowani” będą już w marcu rekrutować na terenie Krosna organizatorów społecznych – osoby, które poprzez rozległą sieć kontaktów społecznych w swoim sąsiedztwie i otoczeniu będą działały na rzecz realizacji rozmaitych inicjatyw społecznych. A tych na pewno jako CIS będziemy wspomagać!

W dniach 15-16 marca odbyły się kolejne warsztaty z doradcą z Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle, które związane są z powstaniem Klastra Ekonomii Społecznej na terenie powiatów krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego. Podmioty zrzeszone w Klastrze będą wspierać się wzajemnie w działaniach, a z perspektywy CIS otworzą się z pewnością nowe, ciekawe możliwości praktyk zawodowych dla naszych uczestników w spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych, a także możliwości wizyt studyjnych i spotkań z ciekawymi osobami, które te podmioty tworzyły!

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że już w II połowie marca wystartuje kolejna edycja Programu Grantowego POWES, w ramach której czeka na nas dużo możliwości zarówno w zakresie szkoleń, jak i wizyt studyjnych. Ostrzymy sobie zęby na Bałtów… 😀 Powiązane to będzie z realizacją przy współpracy z POWES doradztwa indywidualnego dla naszych uczestników wraz ze szkoleniem na temat zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych w kwietniu i maju tego roku.

19 marca zbiegły się aż trzy wydarzenia!

Pracownicy CIS wzięli udział w konferencji w ramach projektu „Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej”, realizowanego przez Fundację Antoniego Kamińskiego Educare et Servire z Dębicy – w ramach projektu i wraz z innymi bratnimi CIS-ami będziemy testować i przekazywać informacje zwrotne o portalu e-learningowym neetaktywizacja.pl, który zawiera ciekawe informacje z punktu widzenia osób biernych zawodowo i edukacyjnie do 29 roku życia, a także ścieżki diagnozujące kompetencje i możliwości zawodowe z uwzględnieniem ścieżki reintegracji społecznej i zawodowej. Zacieramy ręce w gotowości do wspólnej z CIS-ami fazy testów tego narzędzia, które z pewnością przyda nam się w naszej codziennej pracy!

Drugim wydarzeniem było rozpoczęcie przez grupę 10 uczestniczek trzydniowego szkolenia „Opiekun seniora”, uprawniającego do pracy w charakterze opiekuna osoby starszej. Dzięki szkoleniu, w połączeniu z realizowanymi praktykami zawodowymi, panie przygotują się do pracy z osobami starszymi w różnego typu placówkach oraz w ramach usług opiekuńczych. Szkolenie realizuje Szkoła Eureka z Rzeszowa. 

Trzecim wydarzeniem było spotkanie integracyjne naszych seniorek z Klubu Seniora „Ogród Inspiracji”, połączone z prelekcją na temat zdrowego żywienia, przeprowadzoną przez pracownika Projektu Zdrowie. W spotkaniu wzięło udział 11 seniorek, które chętnie wymieniały się różnymi spostrzeżeniami na temat odżywiania i zdrowego stylu życia.

W nadchodzących dniach nie zabraknie jeszcze innych wydarzeń – już w sobotę, 23 marca, od godziny 15:00 planujemy integrację międzypokoleniową przy grach planszowych z GraTy, a wieczorem wraz z naszymi uczestnikami w ramach działalności animacyjnej i kulturalnej weźmiemy udział w spektaklu teatralnym „Szalone nożyczki” w RCKP. W przyszłym tygodniu dla grupy seniorów zgłoszonej przez Krośnieńską Radę Seniorów rozpocznie się kurs komputerowy, i odbędą się dyżury informacyjne związane z rekrutacją Organizatorów Społecznych dla miasta Krosna.

To się nazywa pozytywna motywacja do życia, pracy i działania! 😀