Działalność CIS Krosno Integracja społeczna

Krosno wyróżnione jako samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie!

Listopad 6, 2019

Z przyjemnością informujemy, że nasze Miasto zostało wyróżnione w konkursie „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ”, którego gala finałowa miała miejsce podczas III Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej w Rzeszowie w dniu 5.11.2019 r.

Konkurs, organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, skierowany jest do przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej. Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej oraz promowanie i upowszechnienie idei ekonomii społecznej. Nagrodę otrzymują ci, którzy swoimi działaniami najpełniej realizują cele konkursu i w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego.

W tym roku dołączyliśmy do grona samorządów, które zostały docenione za wkład, jaki wnoszą w rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej na Podkarpaciu. Pod uwagę wzięte zostały m.in. takie nasze działania, jak:

  • prowadzenie Centrum Integracji Społecznej jako jednostki współpracującej międzysektorowo z rynkiem pracy oraz realizującej działania na rzecz seniorów,
  • wieloletnia i aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym poprzez liczne zlecane zadania,
  • prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz realizowanie różnorodnych usług wspierających krośnieńskie NGO,
  • aktywną politykę senioralną i wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w tym zakresie przy współpracy z przedstawicielami III sektora,
  • promowanie rozwiązań, mających na celu włączanie i wzmacnianie społeczne, a także popularyzację założeń, celów i efektów ekonomii społecznej w naszym regionie.

Na podium jako przedstawiciele Krosna nie znaleźliśmy się sami – tegorocznym laureatem konkursu w kategorii „Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku 2019” został Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie, który jednocześnie zakończył proces certyfikacji swoich usług i otrzymał znak jakości produktów i usług pes – „Zakup Prospołeczny”. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej działalności!

Warto w tym miejscu wspomnieć, że PSONI jest wieloletnim partnerem miasta Krosna w realizacji licznych usług społecznych, współpracuje również z CIS w Krośnie, organizując praktyki zawodowe dla uczestników oraz zatrudniając absolwentów naszej jednostki.

Otrzymane w konkursie wyróżnienie cieszy tym bardziej, że potwierdza obraną wiele lat temu przez Krosno ścieżkę działania w obszarze ekonomii społecznej i pozwala z wzmocnioną motywacją przystąpić do realizacji kolejnych inicjatyw oraz projektów!

Relację z gali można obejrzeć tu (od około 11 minuty): link

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply