Wyjazdy integracyjne

Przedsiębiorczość społeczna z dinozaurami? Tak!

Wrzesień 17, 2019

Jak co roku możemy pochwalić się aktywną współpracą z Podkarpackim Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej w Jaśle – w III naborze wniosków do Programu Grantowego, realizowanego przez POWES, udało nam się w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem Portius i Aktywnym Klubem Emerytów i Rencistów Dzielnicy Polanka pozyskać środki, z których zrealizowaliśmy m.in. wizytę studyjną do Bałtowa dla naszych uczestników i ich dzieci.

Wizyta studyjna w bałtowskich przedsiębiorstwach społecznych była działaniem w ramach grantu „Od wiedzy do działania w ekonomii społecznej” pod patronatem Stowarzyszenia Portius i odbyła się 30.08.2019 r. Stanowiła fantastyczne zakończenie wakacji dla 14 uczestników CIS i ich 10 dzieci.

Pierwszym punktem wizyty po przyjeździe do JuraParku w Bałtowie (a właściwie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego) było spotkanie w Bałtowskim Zapiecku z przedstawicielem Stowarzyszenia DELTA z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, które rozwija na terenie Polski obiekty turystyczne o charakterze edukacyjno – rozrywkowym.

Głównym celem spotkania było poznanie dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej i partnerstwa na przykładzie podmiotów ekonomii społecznej skupionych wokół Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego oraz ich współpracy z biznesem i z władzami Gminy Bałtów. Korzyści społeczne tej współpracy, polegające m.in.: na zmniejszeniu poziomu bezrobocia w gminie są znane i doceniane w całej Polsce, i stawiane za wzór wpisania się przedsiębiorstw społecznych w gospodarkę gminy i regionu.

Uczestnicy wizyty w sposób ciekawy, multimedialny i dostosowany  do potrzeb nawet najmłodszych słuchaczy dowiedzieli się, jak wyglądały początki ekonomii społecznej w gminie Bałtów, jak pozyskano pierwszego dinozaura oraz jak w perspektywie kilkunastu lat, praktycznie co rok kompleks pozyskiwał kolejne obszary i parki tematyczne, z godną podziwu wizją strategiczną obudowując je najróżniejszymi typami usług komplementarnych, dzięki którym przez cały rok w Parku są utrzymane miejsca pracy, a klienci przyjeżdżają nawet mimo niepogody.

Obecnie Bałtowski Kompleks Turystyczny stanowi niezwykły przykład kooperacji podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli biznesu oraz samorządu terytorialnego, a same parki tematyczne działają w charakterze międzysektorowych klastrów, sprawnie realizując kolejne typy usług dla swoich odwiedzających.

Po prelekcji uczestnicy wizyty zostali zaproszenia na obiad do Zajazdu Przystocze, a po nabraniu sił wsiedli w amerykański, żółty szkolny autobus i pojechali zwiedzać Zwierzyniec Bałtowski. Safari na kilkudziesięciu hektarach, połączone z możliwością oglądania z bliska i słuchania opowieści przewodnika zarówno o polskich, jak i egzotycznych zwierzętach, dało tak samo dużo radości i dzieciom, i dorosłym. Wielbłądy, lamy, strusie, dziki, żubry, kucyki i wiele, wiele innych ciekawych zwierząt swoim zachowaniem dostarczyło niezapomnianych wrażeń.

Następnie, choć skryci pod pelerynami przed deszczem, mieli okazję podziwiać Polskę w Miniaturze – najnowszy park tematyczny utworzony w ramach kompleksu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Polska w Miniaturze to 49 najpiękniejszych polskich twierdz, zamków i pałaców, które przez wieki służyły królom, szlachcicom i rycerzom, oddane w skali 1:25 w scenerii, zainscenizowanej w formie mapy naszego kraju. Dzięki temu odwiedzający mają możliwość weryfikacji, w jakiejś części kraju się znajdują, porównania wielkości różnych budowli i niejednokrotnie zdziwienia się, że twierdza, która wydaje nam się tak duża widziana na szczycie góry, jest tak naprawdę maleńka w porównaniu z zamkami królewskimi lub krzyżackimi. Miniatury oddane są z wykorzystaniem budulca, z którego oryginalnie zostały wykonane, z pełną szczegółowością i drobiazgowością wykonania, a każdej z nich towarzyszą ciekawe historie opowiadane przez przewodnika przebranego za rycerza.

Po zjechaniu z bałtowskiej góry, grupa dotarła do właściwego, pierwotnego JuraParku, gdzie w towarzystwie przewodnika obejrzała oddane w rzeczywistej skali 1:1 ponad 100 modeli dinozaurów z różnych epok geologicznych, zapoznając się z ich specyfiką, sposobem żywienia i funkcjonowania oraz porównując je do dzisiaj żyjących stworzeń.

Ostatnim punktem wizyty studyjnej było Prehistoryczne Oceanarium, gdzie w technologii 3D, a nawet 4D uczestnicy mogli obejrzeć prehistoryczne ryby i inne wodne stworzenia, a nawet krzyczeć ze strachu przed wielkim rekinem, chcącym zaatakować i zjeść przybywających.
Na koniec, przed wyjazdem grupa posiliła się ciepłą kolacją na terenie JuraParku.

Wizyta studyjna pokazała, jak wiele zależy od kreatywności w poszukiwaniu różnych pomysłów i rozwiązań w zakresie działalności usługowej czy turystycznej, a także jak ważne jest, by budować je w oparciu o uwarunkowania i specyfikę regionu czy gminy, w której się mieszka. Niezwykle istotne jest wpisanie koncepcji prowadzonej działalności w realne potrzeby społeczności lokalnej, a przy wsparciu biznesu, sektora nauki i samorządowego można przekuć to we wspaniale funkcjonującą i przynoszącą przychody inicjatywę. Oglądanie przykładu na to, że partnerskie podejście działa i przynosi bardzo wymierne efekty, było prawdziwą przyjemnością!

Pragniemy złożyć podziękowania na rzecz Stowarzyszenia Portius – za aktywną współpracę związaną z pozyskaniem środków umożliwiających sfinansowanie wyjazdu
oraz na rzecz przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym – za cudowną, fachową obsługę i ciekawe informacje zarówno o ekonomii społecznej, jak i o ich działalności usługowo-turystycznej!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply