Szkolenia

Szkolenie „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej”

Maj 9, 2019

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Krośnie ponownie mieli okazję skorzystać z działań doradczych i szkoleniowych, realizowanych przez Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Jaśle.

W dniach 6-7 maja br. odbyło się szkolenie „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej”, poprowadzone przez trenerkę p. Justynę Bartosiewicz, poprzedzone wcześniej doradztwem zawodowym, zrealizowanym w kwietniu przez p. Klaudię Smaczniak.

Uczestnicy przez dwa dni szkoleniowe pozyskali informacje na temat tego, czym dokładnie są podmioty ekonomii społecznej, spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne, jak wygląda ich tworzenie i praca w nich, a także jaką działalność mogą prowadzić i z jakich źródeł pozyskiwać dodatkowe środki finansowe.

W bardzo ciekawy i przystępny sposób dowiedzieli się, jak przygotowywać dokumenty, związane z powstaniem takich podmiotów oraz ich dalszym funkcjonowaniem, przeanalizowali przykłady działających w regionie przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych, a trenerka zachęcała do wzięcia spraw w swoje ręce i skorzystania z bogatej oferty wsparcia, doradztwa i dofinansowań, jakie można pozyskać rozwijając swój biznes w ramach ekonomii społecznej.

Dzięki działalności Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Jaśle mamy możliwość uczestniczyć w różnych inicjatywach, szkoleniach i wizytach studyjnych – a w tym roku całkiem sporo jeszcze przed nami! 😉

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply