Opieka wytchnieniowa 2022

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA!

25 lutego 2022

Centrum Integracji Społecznej w Krośnie ogłasza nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – Pobyt dzienny.

Planowane działania obejmują:

  1. organizację opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby objętej opieką, świadczonej przez wykwalifikowaną opiekunkę; opieka realizowana będzie w każdym dniu tygodnia w godzinach pomiędzy 7:00 a 20:00 – planuje się limit opieki w ciągu roku na poziomie 16 osób dorosłych oraz 3 dzieci. Maksymalna liczba godzin: 240.
  2. organizację opieki wytchnieniowej w formie dyżurów popołudniowych w dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeniach Dziennego Klubu Seniora „CAFFE 60+” w godzinach 16:00 – 20:00 od pn do pt lub w soboty w wymiarze max 4 h w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00 (po wcześniejszym zgłoszeniu indywidualnej potrzeby beneficjenta na określony dzień) – planuje się w ciągu roku limit dyżurów na poziomie 3 osób dorosłych. Maksymalna liczba godzin: 240.
  3. organizację opieki wytchnieniowej dla dzieci niepełnosprawnych poprzez realizację zajęć terapeutyczno – opiekuńczo – rewalidacyjnych w pomieszczeniach Klubu Seniora „Ogród Inspiracji”; opieka w formie dyżurów popołudniowych w godzinach 15:00 – 19:00 lub w soboty w wymiarze max 4 h w godzinach 8:00 – 15:00 – planowany limit obejmuje w ciągu roku 3 dzieci. Maksymalna liczba godzin: 240.
  4. organizację opieki wytchnieniowej w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę, po otrzymaniu aprobaty dla tej lokalizacji ze strony realizatora programu w zakresie spełniania odpowiednich warunków – planuje się limit opieki w ciągu roku w wymiarze do 4 h dziennie na poziomie 1 osoby dorosłej i 1 dziecka. Maksymalna liczba godzin: 240.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń do udziału w programie, pierwszeństwo w korzystaniu z usług opieki wytchnieniowej zgodnie z założeniami rozdziału V ust. 3 Programu będą mieli opiekunowie / członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, które:

– mają niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,

– i/lub wymagają wysokiego poziomu wsparcia,

– i/lub stale przebywają w domu, nie korzystając z innych form wsparcia.

UWAGA!

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują wyłącznie w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, gdy sprawują oni całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną (Rozdział IV, ust. 2 Programu).

Więcej informacji – LINK

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

Skip to content